Val på årskurs 2

Elevernas vårdnadshavare informeras om ansökan till specialklass i början av december. Språk- och specialklasser erbjuds endast inom den finska bildningssektorn.

Vid övergång till årskurs 3 kan man i Åbo ansöka om plats på specialklass. Ansökan görs i Wilma-programmet senast 13.1.2019.

Språkklasserna börjar från årskurs 1. Till språkklasserna kan man ta några extra elever vid övergången till årskurs 3 om det finns plats i klassen. Elever som vill antas till språkklassen bör under ansökningstiden anmäla sig till språkklassen.

Ifall eleven senare avgår från språk- eller specialklassen, bör elevens vårdnadshavare upphäva elevens plats i specialklassen med en blankett för avgång. Samma blankett används om man vill avstå från sin plats i en språkklass före undervisningen i denna skulle börja.

Om eleven inte går i skola i Åbo, har vårdnadshavarna inte användarrättigheter till Wilma-programmet. I sådana fall ska man för att få en ansökan i pappersform, använda blanketterna på denna sida eller ta kontakt med den skola som man ansöker till. Ansökan i pappersform bör lämnas in till den skola man ansöker till före ansökningstidens slut.