Grundskolans morgon- och eftermiddagsverksamhet

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever i Åbo

Elever i årskurs 1–2 och elever med beslut om särskilt stöd kan delta i Åbo stads morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen.

I eftermiddagsverksamheten gör eleverna till exempel pyssel, leker, spelar eller vistas utomhus under handledning. I eftermiddagsverksamheten serveras också ett mellanmål. I morgonverksamheten serveras inte frukost.

Verksamheten ordnas av staden, föreningar, församlingar och organisationer i närheten av skolorna. Barnen skyddas av en försäkring under den tid som verksamheten pågår.

Ansökan och inloggning: turku.inschool.fi/

Besked om platsen ges den sista veckan i maj: turku.inschool.fi/

Avgifter: Kundavgifter för morgon- och eftermiddagsverksamhet i den grundläggande utbildningen

Målen för morgon- och eftermiddagsverksamheten i Åbo:

  • Att erbjuda handledd verksamhet under barnets fritid
  • Att stöda barnets tillväxt och utveckling
  • Att stöda för barnets skolgång och lärande
  • Att ingripa i tidigt skede och stärka sociala färdigheter

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning koordinerar morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen.

Allmänt

Förmiddags- och eftermiddagsverksamheten i den grundläggande utbildningen riktas till elever i årskurs 1–2 i den grundläggande utbildningen samt elever på andra årskurser som fått beslut om särskilt stöd.

• för elever i årskurs 1-2 i den grundläggande utbildningen
• för elever som har fått beslut om särskilt stöd i andra årskurser

Anmälningarna till skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet görs i Wilma. Verksamheten ordnas på vardagar under läsåret.
Morgonverksamheten kan ordnas kl. 7.30–10.00 förutsatt att minst 10 barn deltar. Morgonverksamheten kan upphöra under läsåret om antalet barn som deltar permanent minskar till under 10. Eftermiddagsverksamheten ordnas kl. 11–17.

Verksamheten är avgiftsbelagd. Det är dock möjligt att anhålla om sänkt avgift eller befrielse från avgiften beroende på familjens storlek och inkomster.

Lokaliteter

Lokaliteter

Aunelan koulu

Eftermiddagsklubb för områdets 1.-2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt

i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602

vardagar 9.00–11.30 och 14.00-15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

Aunela skolans eftis 044 907 2982
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

På skoldagar
mån - fre 11:00 - 17:00

Braheskolans daghem och Cygnaeus skola, Braheskolans enhet

Svenskspråkig eftermiddagsklubb för områdets 1.–2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602vardagar 9.00–11.30 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

044 788 36
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Folkhälsan

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Öppettider

På skoldagar
mån - fre 12:00 - 17:00

Cygnaeus skola

Svenskspråkig eftermiddagsklubb för områdets 1.–2.-klassare

Cygnaeus eftis, Mariegatan 7, tel. 040 5066685

Aurelia eftermiddagsklubb, Auragatan 18. tel. 040 3417479

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602vardagar 9.00–11.30 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

 

Telefon:

040 506 6685
040 341 7479
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Åbo O St. Karins samfällighet
Folkhälsan

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Öppettider

På skoldagar
mån - fre 11:00 - 17:00

Haarlan koulu

Eftermiddagsklubb för områdets 1.–2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt

i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602

vardagar 9.00–11.30 och 14.00-15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

044 907 2984
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

På skoldagar
mån - fre 11:00 - 17:00

Hannunniitun koulu, Hannunniitun yksikkö

Iltapäivätoimintaa 1.–2.-luokkalaisille, Iltapäivätoimintaa 1.–6.-pienluokkalaisille

Hannunniitun koulun 1.-2.-luokkalaiset voivat hakea Jaanin ja Hannunniitun seurakuntatalojen iltapäivätoimintaan.

Jaanin seurakuntatalo sijaitsee osoitteessa Karjakuja 75, Puh. 040 341 7630. Hannunniitun seurakuntatalo sijaitsee osoitteessa Virmuntie 2, Puh. 040 341 7443. Lanatien iltapäivätoiminta sijaitsee osoitteessa Lanatie 4C, Puh. 040 341 7442.

Hannunniitun koulun pienluokkalaisille (1.-6.-luokkalaisille) aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulun tiloissa.

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoiminnasta, ota yhteyttä asiakaspalveluun puh. 02-262 5604 arkisin 9.00–11.30 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

040 341 7630
040 341 7443
040 341 7442

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Hannunniitun koulu, Kohmon yksikkö

Iltapäivätoimintaa 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä puh. 02-262 5604, arkisin 9.00–11.30 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

040 154 7940
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Hepokullan koulu

Eftermiddagsverksamhet för områdets 1.–2.- klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt

i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602

vardagar 9.00–11.30 och 14.00-15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Ilpoisten koulu

Eftermiddagsverksamhet för områdets 1.–2.-klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602 vardagar 9.00–11.30 och 14.00–15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

Åbo stads Morgon- och eftermiddagsverksamhetet 044 907 2959

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Jäkärlän koulu

Iltapäivätoimintaa 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä puh. 02-262 5604, arkisin 9.00–11.30 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Katariinan koulu

Eftermiddagsklubb för områdets 1.-2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602 vardagar 9.00–11.30 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Lausteen koulu

Eftermiddagsklubb för områdets 1.-2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602 vardagar 9.00–11.30 och 14.00–15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Hemsidan: https://lausteenippe.blogi.net/blog/

Telefon:

044 907 2968
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Luolavuoren koulu, Inkilänkadun yksikkö

Eftermiddagsverksamhet för områdets 1.–2.-klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602 vardagar 9.00–11.30 och 14.00–15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

Eftermiddagsvärksamheten, Inkilänkatu 040 627 9646
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Luolavuoren koulu, Piiparinpolun yksikkö

Eftermiddagsverksamhet för områdets 1.–2.-klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602 vardagar 9.00–11.30 och 14.00–15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

Eftermiddagsvärksamheten, Piiparinpolku 050 432 3683
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Luolavuoren koulu, Ruiskadun yksikkö

Eftermiddagsklubb för områdets 1.-2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602 vardagar 9.00–11.30 och 14.00–15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

040 757 3597
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 12:00 - 17:00

Luolavuoren koulu, Ruiskadun yksikkö (pienluokat)

Eftermiddagsverksamhet för områdets 1.–9.-klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602 vardagar 9.00–11.30 och 14.00–15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

1-2, småklasser 040 148 7154
3-4, småklasser + morgonsverksamhet 040 579 5894
5-9, småklasser 040 585 147
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Luostarivuoren koulu, Kerttulin yksikkö

iltapäiväkerho alueen koululaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

050 554 6122
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Luostarivuoren koulu, Martin yksikkö

Iltapäivätoimintaa 1.–2.-luokkalaisille

Lounais-Suomen Marttojen iltapäivätoimintaa järjestetään 1. luokkalaisille Urheilupuistossa, käyntiosoite Paavo Nurmen puistotie 11 (puh. 050 356 6112). 

Turun Toverit ry:n iltapäivätoiminta järjestetään osoitteessa Sepänkatu 5 (puh. 040 350 5427 /Sini Paakkinen sini.paakkinen@tuto.fi)

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä puh. 02-262 5604, arkisin 9.00–11.30 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

050 356 6112
040 350 5427
02 214 6400
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Lounais-Suomen Martat
Turun Toverit ry

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Nummenpakan koulu, Halisten yksikkö

Iltapäiväkerho alueen 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

040 341 7631
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Seurakuntayhtymä

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

På skoldagar
mån - fre 11:00 - 17:00

Nummenpakan koulu, Nummen yksikkö

Iltapäivätoimintaa 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä maksuasioissa puh. 02-262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602 arkisin 9.00–11.30 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

044 907 2993
bo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Paattisten koulu

Iltapäivätoimintaa 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä puh. 02-262 5604, arkisin klo 9.00–11.30 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

044 700 4071
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

TPS Juniorijalkapallo

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Pansion koulu

Iltapäivätoimintaa 1.–2.-luokkalaisille

Iltapäivätoiminta järjestetään Pansion koulussa osoitteessa Pernontie 27.

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä puh. 02-262 5604, arkisin 9.00–11.30 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Puolalan koulu, Kauppiaskadun yksikkö

Iltapäivätoimintaa 1.-2.-luokkalaisille, Iltapäivätoimintaa saksan 1.-2.-kieliluokkalaisille

Suomen saksalainen ev-lut. seurakunta järjestää saksan kieliluokkien iltapäivätoimintaa Kaskenkatu 1:ssä.

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä puh. 02-262 5604, arkisin 9.00–11.30 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

050 438 1588
050 442 1036
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Suomen saksalainen seurakunta
Lounais-Suomen Martat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Pääskyvuoren koulu

Iltapäivätoimintaa 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä puh. 02-262 5604 arkisin 9.00–11.30 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

040 834 0521
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Lounais-Suomen Martat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska

Raunistulan koulu, Kähärin yksikkö

Eftermiddagsklubb för områdets 1.-2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602 vardagar 9.00–11.30 och 14.00–15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

Eftermiddagsklubb 040 131 9358
Sini Paakkinen 040 512 5522
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Tu To ry.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - ons 11:00 - 17:00
fre 11:00 - 17:00

Raunistulan koulu, Raunistulan yksikkö

Eftermiddagsklubb för områdets 1.-2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602 vardagar 9.00–11.30 och 14.00–15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

050 432 7478
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Auralan Nuoret Ry

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

På skoldagar
mån - fre 11:00 - 17:00

Sirkkala skola

Svenskspråkig eftis för 1. och 2.

Sirkkala eftis, Vårdbergsgatan 4, tel 044 305 3027

Hantverkseftis, Sirkkalagatan 20, tel 044 788 6027

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602vardagar 9.00–11.30 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

044 788 3703
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Folkhälsan

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Öppettider

På skoldagar
mån - fre 12:00 - 17:00

Sirkkalabackens skola

Svenskspråkig eftermiddagsklubb för områdets 1.–2.-klassare / Folkhälsan, Svenskspråkig eftermiddagsklubb för områdets 3.–9.-klassare

Sirkkalabackens eftis, Vårdbergsgatan 4, 044 305 3027

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602vardagar 9.00–11.30 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

 

Telefon:

044 305 3027
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Folkhälsan Syd Ab

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Öppettider

På skoldagar
mån - fre 11:00 - 17:00

Syvälahti allaktivitetshus

Eftermiddagsklubb för skolstudenter på Syvälahti-skolan

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602 vardagar 9.00–11.30 och 14.00–15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Turun Urheiluliitto

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Teräsrautelan koulu, Suikkilan yksikkö

Iltapäivätoimintaa 2.-luokkalaisille

Iltapäivätoiminta järjestetään Teräsrautelan koulussa osoitteessa Korkkisvuorenkatu 14. (Puh. 040 341 7575)

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä maksuasioissa puh. 02-262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602 arkisin 9.00–11.30 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

040 341 7575
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Teräsrautelan koulu, Teräsrautela

Eftermiddagsklubb för områdets 1.-2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602 vardagar 9.00–11.30 och 14.00–15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

044 907 2994
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Topeliuksen koulu

Iltapäiväkerho alueen 1.–2.-luokkalaisille, Puolalan koulun väistötila 1.8.2018 alkaen, Wilmassa näkyy nimellä Juhana herttuan koulu

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 02 330 000
Lounais-Suomen Martat

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Lounais-Suomen Martat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Turun kansainvälinen koulu - Turku International School

Iltapäivätoimintaa 1.–2.-luokkalaisille

Telefon:

040 147 7428

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Jennifer Brazier

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Engelska

Turun Lyseon koulu, Kärsämäen yksikkö

Iltapäivätoimintaa 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä maksuasioissa puh. 02-262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602 arkisin 9.00–11.30 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

044 907 2967

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Turun Lyseon koulu, Pallivahan yksikkö

Eftermiddagsverksamhet för områdets 1.–2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt

i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602

vardagar 9.00–11.30 och 14.00-15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 02 330 000
044 716 8818

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor

Turun Lyseon koulu, Runosmäen yksikkö

Eftermiddagsverksamhet för områdets 1.–2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt

i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602

vardagar 9.00–11.30 och 14.00-15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

För- och eftermiddagsverksamhet 02 262 5602
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

TPS Salibandy

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Turun normaalikoulu

Iltapäivätoimintaa 1.–2.-luokkalaisille

Normaalikoulun iltapäivätoiminta järjestetään Varissuon koulun tiloissa osoitteessa Kuopuksenpolku 1.

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Turun yliopisto

Ansvarsorganisation: 

Turun yliopisto

Turun Steiner-koulu

Skolelevers eftermiddagsklubb för Steinerskolans elever

Iltapäiväkerho on tarkoitettu ensisijaisesti koulutietänsä aloittaville pienille 1. – 2. luokkalaisille. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme tarjoamaan iltapäiväkerhoa myös 3. luokkalaisille. Kerho toimii koulun tiloissa klo 11 – 17.

Telefon:

044 357 4126

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Steinerskolan i Åbo

Ansvarsorganisation: 

Steinerskolan i Åbo

Varissuon koulu

Eftermiddagsklubb för områdets 1.-2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602 vardagar 9.00–11.30 och 14.00–15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

044 907 2996
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Vasaramäen koulu, Lindvägens enhet

Eftermiddagsklubb för områdets 1.-2. klassare

Morgonsklubb: Åbo stad

Eftermiddagsklubb: Martat

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602 vardagar 9.00–11.30 och 14.00–15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

Morgonverksamhet 040 834 0958
Eftermiddagsverksamhet 050 834 0958
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Lounais-Suomen Martat
Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Vähä-Heikkilän koulu, Uittamo

Iltapäivätoimintaa 1.-2.-luokkalaisille

Iltapäivätoiminta järjestetään Uittamon seurakuntakodissa, osoitteessa Rusthollinrinne 1. (Puh. 040 341 7474)

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä maksuasioissa puh. 02-262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602 arkisin 9.00–11.30 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

 

 

Telefon:

040 341 7474
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska

Vähä-Heikkilän koulu, Vähä-Heikkilän yksikkö

Eftermiddagsklubb för områdets 1.-2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602 vardagar 9.00–11.30 och 14.00–15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

044 700 4077
044 700 4074
044 700 4075
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

TPS Juniorijalkapallo ry

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Wäinö Aaltosen koulu

Eftermiddagsklubb för områdets 1.-2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602 vardagar 9.00–11.30 och 14.00–15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

040 725 9871
040 341 7158
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Yli-Maarian koulu, Moision yksikkö

Eftermiddagsklubb för områdets 1.-2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602 vardagar 9.00–11.30 och 14.00–15.00 eller aamujailtapaivatoiminta(at)turku.fi

Telefon:

044 907 2973
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Yli-Maarian monitoimitalo Ypsilon / Yli-Maarian koulu

aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.-2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä maksuasioissa puh. 02-262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602 arkisin 9.00–11.30 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

040 702 8610

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

TPS-juniorijalkapallo

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska