Grundskolans morgon- och eftermiddagsverksamhet

Morgon- och eftermiddagsverksamheten ordnas för elever i årskurs 1 och 2 samt för elever i andra årskurser som får specialundervisning.

Verksamhet

Verksamheten ordnas på vardagar under skolåret.

Verksamhetsställen finns runtom Åbo. Eftermiddagsverksamhet ordnas kl. 11.00–17.00 och morgonverksamhet kl. 7.30–10.00. Morgonverksamhet ordnas i mindre omfattning och till morgonverksamhet ansöker man genom en separat ansökan. Anmälningen sker via Wilma.

Avgifter

Från och med 1.8.2018 är eftermiddagsverksamhetens kundavgift under alla verksamhetsperioder 110 euro per månad för verksamhet som ordnas kl. 11.00–17.00. För verksamhet som ordnas kl. 11.00–15.00 är avgiften 92 euro per månad. I verksamhetsavgiften ingår ledd verksamhet och material, mellanmål samt försäkring.

På de verksamhetsställen där man ordnar morgonverksamhet är avgiften 40 euro per månad under alla verksamhetsperioder efter 1.8.2018. I morgonverksamheten serveras inte morgonmål.