Specialdieter i skolorna

Specialdiet kan fås på grund av livsmedelsallergi eller överkänslighet och av religiösa eller andra etiska skäl. Behovet av specialdiet bedöms inom skolhälsovården. Den angivna specialdieten ska tillämpas regelbundet.

Om eleven behöver specialdiet av hälsoskäl bör vårdnadshavarna kontakta skolans hälsovårdare årligen.

Om eleven behöver specialdiet av religiösa eller andra etiska skäl ska eleven eller vårdnadshavaren fylla i den medföljande anmälningen om etisk diet och lämna in den till klassföreståndaren med vårdnadshavarens underskrift. Klassföreståndaren ger blanketten vidare till skolköket.

I läroanstalter är det möjligt att på etiska grunder få en vegetarisk kost som innehåller mjölkprodukter och ägg, dvs. en lakto-ovovegetarisk kost. En helt vegetarisk kost bör diskuteras separat med måltidstjänstens dietist.

Griskött

Islam förbjuder griskött eller ingredienser som innehåller griskött i kosten. Eleven serveras mat, där man i stället för griskött eller ingredienser som innehåller griskött använder antingen nötkött, kyckling eller fisk. Måltidstjänsten kan inte servera kött som har slaktats enligt halalreglerna. Därför serveras muslimer en lakto-ovovegetarisk vegetarisk kost som innehåller mjölkprodukter och ägg.

Blodmat

Måltidstjänsten serverar inte blodmat eller maträtter där man har använt råvaror som innehåller blod.

Kosher

Inom judendomen bör köttet vara korrekt slaktat, vilket gör det kosher eller ätbart. Kött och mjölkprodukter får inte heller kombineras i samma måltid. Mat tillagad enligt strikta judiska regler kan inte tillagas eller serveras i måltidstjänsten. Om eleven inte själv följer reglerna för användningen av kärl kan dieten genomföras som lakto-ovovegetarisk kost eller alternativt som mjölkfri kost, där man har lämnat bort förbjudna livsmedel av animaliskt ursprung.