Uthyrning av lokaliteter

Föreningar, samfund, företag eller privatpersoner kan hyra skollokaler utanför arbetstiden för undervisningen (främst vardagskvällar och veckoslut).