Allmänt stöd

Det allmänna stödet är en del av skolans vardag. Stödet ges utan några speciella undersökningar eller beslut. En viktig del av det allmänna stödet utgörs av en positiv stämning i klassen och ett fungerande samspel främjar lärande hos alla elever. Man uppfyller elevens behov genom