Elevvård (psykolog- och kuratortjänster samt skolhälsovårdens tjänster)

Elevvårdens mål är att främja elevernas lärande, hälsa och välmående.

Med elevvård avses psykolog- och kuratortjänster samt skolhälsovårdens tjänster. Elevvården förverkligas i samarbete mellan bildningssektorn och välfärdssektorn. Arbetet utförs som ett nära samarbete med eleverna och deras vårdnadshavare samt vid behov med andra grupper. Elevvården anordnas som generellt inriktad elevvård och individuell elevvård.

Ytterligare information

Nedan länkar (orange vit)