Stödformer i den grundläggande undervisningen

På alla stödnivåer – allmän, intensifierad och särskild – används följande former av stöd för lärande och skolgång: