Skololycksfall och ersättningsförfarande

I nödsituation ring det allmänna nödnumret 112 och följ de instruktioner som du får per telefon.

Ett skololycksfall är en akut och oväntad utvärtes skada som sker i skolan eller på skolvägen. Skador som uppkommer under studiebesök, utfärder, lägerskolor, klubbverksamhet eller på resor i direkt anslutning till dessa ersätts som skololycksfall, om verksamheten ingår i skolans verksamhetsplan.

Elevens skolväg bör vara allmänt trafikerad och anses vara trygg. För att eleven skall få ersättning för skololyckfall måste olyckan omedelbart meddelas till läraren eller skolhälsovårdaren.

Handlingsinstruktioner vid olycksfall

  • Meddela genast läraren eller skolans hälsovårdare om  skololycksfallet.
  • Elevens vårdnadshavare betalar kostnaderna som uppkommit för vården först själv och söker därefter om ersättning av försäkringsbolaget Lokaltapiloa genom att ringa numret 09-4532316.