Svenskspråkig grundläggande utbildning

Svenskspråkiga delegationen inom nämnden för fostran och utbildning ansvarar för svenskspråkiga tjänster. Liliane Kjellman är ansvarig direktör för svenskspråkiga tjänster.

Svenskspråkiga grundskolor: