Informations- och kommunikationsteknologi i undervisning

Genom mångsidig användning av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen (IKT) effektiveras inlärning. Samtidigt lär man sig viktig arbetsförmåga och andra kunskaper som behövs i ett informationssamhälle och för fortsatta studier och arbetsliv. I den nya läroplanen betonas IKT:s roll i undervisningen. Ändamålsenlig teknologi är en del av lärandet från och med småbarnsfostran. Den integreras i undervisningen och tillämpas enligt elevernas åldersnivå och studieinnehållet.

DIU-centralen (Datorn i undervisningen) utvecklar användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen på bildningssektorn vid Åbo stad. Centralen erbjuder också fortbildning för lärare och stöd i IKT-relaterade ärenden. En lista över nättjänster som används i undervisningen har sammanställts på webbsidan edu.turku.fi och deras användningsinstruktioner finns på finska på webbsidan edu.turku.fi/tvt. Åbo stads IT-tjänster ansvarar för apparaternas och nätets funktion.