Idrottslinjen

Ansökan till idrottslinjen sker vid övergången till årskurs 7. På idrottslinjen erbjuds eleverna möjligheter att utöva sin gren. Antagningen av elever till idrottslinjen sker via grentest. Tidpunkterna och platserna för grentesterna meddelas vid informationstillfället som ordnas av S:t Olofsskolan den 27.1.2021 kl. 18.30. Informationstillfället orndas på distans, länken till mötet finns på skolans hemsida. Mera information fås av skolans rektor.

ANSÖKAN TILL S:T OLOFSSKOLANS IDROTTSKLASS

Ansökan ska inlämnas senast 1.2.2021. Ansökan görs via Wilma. Om vårdnadshavaren inte har möjlighet att använda Åbo stads Wilma kan följande blankett användas.

Ansökningsblanketter fås också från skolorna och Ämbetsverket för fostran och undervisning.

Mer information

S:t Oloffskolans (kontaktuppifter)

Nyckelord: