Idrottsklass

Ansökan till idrottsklassen sker vid övergången till årskurs 7. På idrottsklassen erbjuds eleverna möjligheter att utöva sin gren. Antagningen av elever till idrottsklassen sker via grentest. Tidpunkterna och platserna för grentesterna meddelas vid informationstillfället som ordnas av S:t Olofsskolan den 12.1.2022 kl. 18.30. Informationstillfället orndas på distans, länken till mötet finns på skolans hemsida. Mera information fås av skolans rektor.

ANSÖKAN TILL S:T OLOFSSKOLANS IDROTTSKLASS

Ansökan ska inlämnas senast 26.1.2022. Ansökan görs via Wilma. Om vårdnadshavaren inte har möjlighet att använda Åbo stads Wilma kan följande blankett användas.

Ansökningsblanketter fås också från skolorna och Ämbetsverket för fostran och undervisning.

Mer information

S:t Oloffskolans (kontaktuppifter)

Nyckelord: