Klass inriktad på naturvetenskaper

Ansökan till klassen inriktad på naturvetenskap sker vid övergången till årskurs 7. På klassen erbjuds eleverna möjlighet att fördjupa sig i naturvetenskapliga ämnen. Antagningen av elever till klassen sker via ett test. Ett informationstillfälle ordnas av S:t Olofsskolan den 12.1.2022 kl. 18.30. Informationstillfället orndas på distans, länken till mötet finns på skolans hemsida. Mera information fås av skolans rektor.

Ansökan ska inlämnas senast 26.1.2022. Ansökan görs via Wilma och om vårdnadshavaren inte har möjlighet att använda Åbo stads Wilma ska ovanstående blankett användas.

Ansökningsblanketter fås också från skolorna och Ämbetsverket för fostran och undervisning.

Mer information

S:t Oloffskolans kontaktuppifter