Tvåspråkig undervisning

Tilläggsuppgifter:

Den grundläggande utbildningen i Åbo erbjuder bred tvåspråkig undervisning, språkbad i svenska samt språkberikad undervisning. I den tvåspråkiga undervisningen används språket som ett medel i undervisningen i olika ämnen. I den grundläggande utbildningen får eleven starka språkkunskaper i målspråket och färdigheter inom kultur och internationalism. Den tvåspråkiga undervisningen följer de principer som bestäms i läroplanen.  

Ansökan till tvåspråkig undervisning görs i Wilma i samband med anmälan till skolan. Vid övergången till årskurs 3 och 7 antas fler elever till klasserna om det finns platser. De elever som ansöker om deltagande i tvåspråkig undervisning ska delta i test. I testet för elever som ansöker till årskurs 1 bedöms hur väl eleven behärskar sitt modersmål. I testet för elever som ansöker till årskurs 3 och 7 bedöms hur väl eleverna behärskar målspråket. Ytterligare information om ansökan till språkklass och kompletterande ansökan finns i Wilma och kan också fås av rektorerna för de skolor som erbjuder tvåspråkig undervisning.