Religion och livsåskådningskunskap

Eleven studerar antingen religion eller livsåskådning. I de svenska skolorna i Åbo ordnas evangelisk-luthersk, romersk-katolsk och ortodox undervisning, islam samt undervisning i livsåskådningskunskap.

På betyget för en elev som deltar i religionsundervisningen antecknas inte vilken religionsundervisning eleven deltagit i. På betyget för elever som befriats från religionsundervisningen och som får undervisning i sitt egna religiösa samfund, antecknas inte elevens religion.