Religiösa evenemang i skolan

Till skolarbetet kan utöver religionsundervisningen höra religiösa evenemang t.ex. gudstjänster, andliga morgonsamlingar eller andliga konserter. Dessa evenemang anses vara religionsutövning.

  • Eleven är inte skyldig till att delta i religionsutövningen mot sin egen vilja eller samvete.
  • Eleven kan enligt vårdnadshavarens önskan frias från att behöva delta i skolans religiösa evenemang.
  • Eleven frias inte från skolarbetet för den tid som det religiösa evenemanget pågår utan skolan ordnar annan aktivitet för eleven för den tid som evenemanget pågår.
  • Skolorna meddelar vårdnadshavarna i god tid om kommande religiösa evenemang och alternativt program för eleven.

I skolans traditionella fester kan ingå vissa religiösa element. En enskild psalm gör inte skolans fester religiösa evenemang, så alla förutsätts delta i dessa.