Skolgymnastik

Skolidrotten utgörs av gymnastikundervisning som baserar sig på läroplanens innehåll samt rastgymnastik, skolvägsgymnastik, klubbverksamhet och verksamhet som ordnats av skolidrottsinstruktörerna.   

  • i grundläggande undervisningen hålls gymnastiklektioner varje vecka under läsåret
  • i gymnasieundervisningen ingår två obligatoriska gymnastikkurser

LÄS MER