Ledd skolgymnastik

Gymnastikundervisning ges regelbundet under hela skolåret.

I gymnastikundervisningen tar man i beaktande elevernas fysisk-motoriska färdigheter och skillnader i dessa samt deras olika intresseinriktningar beträffande olika idrottsgrenar.

  • verksamhet organiserad av skolidrottsinstruktörerna vid bildningssektorn
  • verksamheten stöder lektionernas gymnastikundervisning och hälsofostran
  • ordnas i samarbete med stadens olika läroverk och aktörer inom den tredje sektorn
  • verksamheten planeras i samarbete med elevgymnastikkommittéer, som bl.a. utgörs av lågstadiernas skolgymnastikansvariga och högstadiernas och gymnasiernas gymnastiklärare