Rastgymnastik

Eleverna är gymnastikledare på rasterna

  • om höstarna förverkligar man en sk. ”gymnastikledarutbildning” i samarbete med Opettajankoulutuslaitos på Turun Yliopisto
  • målgruppen utgörs av elever på årskurs 5 och 6
  • målet är att få igång rastgymnastik med ”kamratledarprincip”

Rastkorgar

  • innehåller gymnastikredskap som lämpar sig för rastgymnastik
  • innehåller klassvisa redskap för rastgymnastik i lågstadierna
  • innehåller skolvisa redskap för rastgymnastik i högstadierna
  • man strävar till att fylla korgarna med jämna mellanrum

Skoldagens struktur ändras

  • genom att omstrukturera skoldagarna lite kan man ha längre raster och således ha längre gymnastikstunder varje dag
Nyckelord: