Simundervisning i den grundläggande undervisningen

Idrottstjänsternas simlärare ger simundervisning för årskurs 1, 3 och 5 enligt den av bildningsnämnden godkända planen. Simundervisningen för årskurserna 2, 4 och 6 är antingen integrerad i skolornas egna planer för gymnastikundervisning eller så är ansvaret för denna undervisning helt överförd till vårdnadshavarna.  

Simundervisningen för årskurs 7–10 ingår i skolornas planer för gymnastikundervisning. Då ansvarar skolornas gymnastiklärare för simundervisningen.

Ytterligare information ska komma