Skolan i rörelse

Besök webbsidan:

Skolan i rörelse

Materialbank:

Den nya läroplanen uppmuntrar till att förnya skolkulturen.  

För att kunna förnya skolkulturen, förutsätts att barnens och de ungas röster hörs i skolgemenskapen.

Trivsammare skoldagar

Genom att göra saker tillsammans och ta med eleverna i utvecklingsarbetet främjar man trivsamhet i skolan.

Motion och rörelse stöder inlärning

Aktivitet och rörelse under rasterna främjar lärande i alla åldersgrupper.

Motionsglädje under rasterna

Roliga lekar på rasterna med kompisar och med roliga redskap har en både fysiskt och psykiskt uppiggande effekt. Skolan i rörelse-programmets gymnastikredskapsanskaffningar och instruktörutbildningar ger alla skolor jämlika förutsättningar att utveckla verksamhetskulturen beträffande motion och rörelse.

Teknologin med i främjandet av motion och rörelse

Med hjälp av finansieringen för programmet Skolan i rörelse, har man till grundskolorna skaffat apparater för att mäta daglig aktivitet.

Motion som livsstil 

Daglig motion främjar barns och ungas välmående. I skolan uppmuntrar man barn och unga till en idrottslig och aktiv livsstil.

Åbo stad deltar i projektet Skolan i rörelse som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Mer information (på finska)