Blev du utan studieplats i den gemensamma antagningen?

Bli inte sysslolös

Det finns rikligt med stöd för och information om planering av studier och karriär. Du kan t.ex. förebereda dig inför nästa gemensamma antagning genom att söka dig till kortvariga skolningar eller rådgivningstjänster som stödjer karriärplanering.

Nyckelord: