Gymnasier och specialprogram i Åbo

Gymnasieundervisning på svenska ges i Katedralskolan i Åbo. 

Åbo stad erbjuder gymnasieutbildning i fem finskspråkiga gymnasium (undervisning dagtid) och ett kvällsgymnasium, samt engelskspråkig undervisning i Åbos internationella skola.

Utöver stadens gymnasium erbjuder Turun normaalikoulun lukio samt Steinerskolans gymnasium gymnasieutbildning.

 

Mer information

Lokaliteter

Lokaliteter

Katedralskolan i Åbo

elever (undervisning på svenska)

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Kerttulin lukio är helt renoverad 2013. Elever på gymnasiets allmänna linje kan delta även på speciallinjernas kurser, om det finns plats.

På Kerttulin lukio studeras förutom kunskap också färdigheter, vilket medför att det i studerandets vardag betonas nyttjande av teknologi, internationalitet och kritiskt tänkande.  

På Kerttulin lukio finns också en ICT-linje och en idrottslinje. 

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Åbo universitet

Ansvarsorganisation: 

Åbo universitet
Servicespråk: 
Finska

Åbo Steiner-skolans läroplan grundas på steinerpedagogikens värden och människouppfattning. Skolan har rätt att utfärda betyg och eleven kan utexamineras som student i nationella studentskrivningar.

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Turun Steiner-koulu

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Pris