Gymnasier och specialprogram i Åbo

Mer information

Åbo stad erbjuder gymnasieutbildning i sex finskspråkiga gymnasium (undervisning dagstid) och ett kvällsgymnasium. (se lokaliteter nedan):

Svenskspråkig gymnasieundervisning ges i Katedralskolan i Åbo samt engelskspråkig undervisning i Åbos internationella skola.

Utöver stadens gymnasium erbjuder Turun normaalikoulun lukio samt Åbo Steiner-skolans gymnasium.

Specialprogram som erbjuds i Åbo:

Mer information

Lokaliteter

Lokaliteter

Katedralskolan i Åbo

elever (undervisning på svenska)
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Pris

Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska
Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Service producer: 
Turun yliopisto
Ansvarsorganisation: 
Turun yliopisto
Services språk: 
Finska

Turun Steiner-koulu

Opiskelijoille

Turun Steiner-koulun opetussuunnitelma perustuu steinerpedagogisiin arvoihin ja ihmiskäsitykseen. Koululla on todistuksenanto-oikeus ja koulusta voi kirjoittaa ylioppilaaksi valtakunnallisissa ylioppilaskokeissa.

Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Service producer: 
Turun Steiner-koulu
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala