Global fostran i gymnasieutbildningen

Vad är global fostran?

  • Internationell fostran, alltså global fostran, är strävar efter att fostra eleverna till globalt ansvarstagande
  • Målet är att öppna elevernas ögon för olika realiteter och hos dem väcka viljan att bygga en mer rättvis, jämlik värld i vilken mänskliga rättigheter respekteras
  • Lärandet kan beskrivas som ändring i systemet som reglerar kognition, psykomotorik och känslor. Detta motsvarar i hög grad indelningen i kunskap, färdigheter, attityd och aktivitet.  

Olika delområden:

  1. Kulturfostran
  2. Miljöfostran
  3. Fostran till värn om mänskliga rättigheter och jämlikhet
  4. Utvecklingsfostran
  5. Freds- och trygghetsfostran

Global fostran är inte ett eget läroämne utan är integrerat i flera läroämnen.

 

Nyckelord: