Kurser avlagda vid andra läroverk

Studier som avlagts tidigare eller vid annan skola kan tillgodoräknas som en del av gymnasiestudierna till den del som de motsvarar innehållet i gymnasiekurserna. Man diskuterar alltid tillgodoräknande och kursmotsvarigheter till studier med gymnasiets lärare vid det gymnasium där man vill tillgodoräkna tidigare avlagda studier.

Eleven bör ha ett betyg och avlagt kursprov eller motsvarande prestationsbevis. De måste i gymnasiet presenteras för en person som bestämmer om prestationernas tillgodoräknande.  

Till gymnasiestudier i gymnasieskolor i Åbo räknas automatiskt kurser från följande läroverk:

  • Dagsgymnasierna vid Åbo stad
  • Åbo sommargymnasium
  • Turun Normaalikoulun lukio
  • Åbo kvällsgymnasium
  • studier avlagda vid gymnasierna i Åbo, S:t Karins, Lundo, Nådendal, Mynämäki, Nousis, Reso och distansstudier på gymnasierna i Väståboland och Åbo yrkesinstitut.

Om tillgodoräknande av kurser i gymnasiets läroplan från följande läroverk bestäms från fall till fall:

  • Åbo yrkesinstitut
  • Turun Kristillinen Opisto
  • kursprestationer avlagda på Åbo sommaruniversitet
  • Andra läroverk.

Om eleven övergår till att studera på kvällsgymnasium istället för dagsgymnasium, jämförs elevens tidigare avlagda kurser med kvällsgymnasiets krav på antalet kurser som ska avläggas.