Kvällsgymnasium

Visa i serviceguiden

Åbo kvällsgymnasium är en läroanstalt på andra stadiet avsedd för vuxna, där man kan avlägga avgångsexamen från gymnasiet, studentexamen eller enskilda ämnesstudier (exempelvis språkstudier).

Utbildningsmöjligheter:

1. slutbetyg från gymnasiet
2. hela gymnasieutbildningen, även nätkurser
3. studentexamen: även från yrkesmässig grund utan slutbetyg från gymnasiet
4. slutbetyg från grundskolan
5. förbättring av vitsorden i grundskolan (10 klass)
6. grundutbildning för invandrare (Språktest minimikrav 2/5)
7. enskilda ämnesstudier
8. 10 kurser i finska för invandrare (Finnish for foreigners)
9. undervisning av ungdomar med främmande språk som modersmål
10. startgymnasium

Nyckelord: