Hjälp för psykiskt välmående och lärande

Psykiskt välmående är en viktig del av livskompetens och hälsa. Det är bra att ha djupgående kunskap om kroppens och psykets helhetsmässiga välmående samt om inlärning, eftersom dessa stöder gymnasiestudier.

Vid behov kan du själv kontakta skolpsykologen, specialläraren, kuratorn eller hälsovårdaren. Du kan också be vårdnadshavaren, gruppföreståndaren, studiehandledaren eller hälsovårdaren ta kontakt för din del.

Tilläggsuppgifter

Nyckelord: