Skolpsykolog

Skolpsykologer i Åbo

Man kan kontakta skolpsykologen via telefon eller studieadministrationens program Wilma. Skolpsykologerna arbetar med alla årskurser, men verksamheten riktar sig mest till årskurserna 1–6. Bildningssektorns skolpsykologer arbetar vid vissa skolor. Andra skolor får sina psykologtjänster från rådgivningsbyrån för uppfostrings- och familjefrågor.

Svenskspråkiga daghem och grundskolor:
Nilla Frankenhaueser-Henry från rådgivningsbyrån för uppfostrings- och familjefrågor, tfn 02 2626 862

Katedralskolan i Åbo:
Fanny Lindfors tfn 050 3101620

Föräldrarna, skolan eller eleven själv kan kontakta skolpsykologen om något beträffande elevens utveckling, fostran, lärande eller känsloliv orsakar oro.

Skolpsykologen gör psykologiska undersökningar t.ex. för att reda ut inlärningssvårigheter, beteendestörningar och koncentrationssvårigheter.

Skolpsykologen samarbetar med

  • elevens föräldrar
  • klassläraren, specialläraren, hälsovårdaren och annan personal
  • rådgivningsbyrån för uppfostrings- och familjefrågor, psykiatriska polikliniker för barn och unga, specialrådgivningsbyrån samt barnskyddet

Skolpsykologerna arbetar i grundläggande undervisning, gymnasier och i yrkesläroverk.

Du kan vända dig till psykologen i frågor som berör t.ex. din mentala/psykiska hälsa eller välmående och möjlighet att klara av studierna.

Lokaliteter

Lokaliteter

Katedralskolan i Åbo

för gymnasister

Koulupsykologen Maria Laine
Tel. +358 50 4323702

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat