Stöd för studerande

Elevvårdens mål är att främja elevernas lärande, hälsa och välmående.

Med elevvård avses psykolog- och kuratortjänster samt skolhälsovårdens tjänster. Elevvården förverkligas som ett branschövergripande samarbete mellan bildningssektorn och välfärdssektorn. Arbetet utförs som ett nära samarbete med eleverna och deras vårdnadshavare samt vid behov med andra grupper. Elevvården anordnas som generellt inriktad elevvård och individuell elevvård.

Skolkuratorn hjälper dig i följande ärenden:

 • motivation
 • frånvaro
 • koncentrationssvårigheter
 • mobbning
 • ensamhet
 • hantering av känslor
 • kamratrelationer

Du kan kontakta skolkuratorn via Wilma. 

Du kan vända dig till skolpsykologen då du grubblar över:

 • stress
 • nedstämdhet
 • ångest
 • sömnproblem
 • inlärnings- och koncentrationssvårigheter

Eleven eller den studerande kan själv ta kontakt med skolpsykologen. Också föräldrarna, skolans personal eller andra samarbetsparter kan ta kontakt med skolpsykologen.

Skolpsykologen nås via Wilma. 

Ta kontakt med skolhälsovårdaren/hälsovårdaren då du vill tala om följande saker:

 • tillväxt och utveckling
 • ärenden i anknytning till sömn och att sova
 • ärenden i anknytning till kost/att äta
 • motion
 • sinnesstämning
 • hälsokontroller
 • vaccinationer

Skolhälsovårdarna kontaktas via Wilma. 

Med studiehandledaren kan du diskutera följande teman:

 • studiefärdigheter och skolgång
 • självkännedom
 • möjligheter till fortsatta studier
 • yrken, branscher
 • arbetsliv

Kontakt med studiehandledaren får du via Wilma.