Finansiering av studier

FPA (Folkpensionsanstalten) behandlar ärenden som gäller studieförmåner i Finland. FPA delar in förmånerna i följande helheter:

Studiestödet består av

Om du inte har rätt till bostadstillägget för studerande kan du eventuellt ändå ha rätt till allmänt bostadsbidrag.