Ansökan om dagvård och förskoleundervisning

En elektronisk dagvårdsansökan lämnas in senast 4 månader innan dagvården inleds. Ifall familjen på grund av arbete eller studier har ett akut dagvårdsbehov som inte har kunnat förutses, är ansökningstiden två veckor. Då ska ansökan lämnas in så fort som möjligt.

Ansökningsinstruktioner:

 • Med dagvårdsansökan kan du ansöka om kommunal dagvårdsplats eller servicesedel till privat daghem.
 • Ansökan om privat dagvård med servicesedel görs via stadens elektroniska ansökningssystem. Ansökan om privat dagvård med privatvårdsstöd görs direkt till privat familjedagvårdare, gruppfamiljedagvårdare eller privata daghem.

Anmälan till förskoleundervisning

Elektronisk anmälan till förskolan

Anmälningen till den svenska förskoleundervisningen i Åbo läsåret 2023-2024 sker elektroniskt via nätet, anmälningen öppnar efter årsskiftet.
Anmälan görs elektroniskt:

På web-sidan finns ytterligare information gällande förskolans elevupptagning. Förskolebesluten skickas hem till alla blivande förskolebarn samtidigt. Vänligen bekräfta förskoleplatsen till förskolans föreståndare senast två veckor efter att ni mottagit beslutet.

Observera!

De svenskspråkiga skolorna inom den grundläggande utbildningen är indelade i ett elevupptagningsområde från 1.1.2023. Det betyder att vårdnadshavarna kan välja till vilken förskola eleven anmäls. För att förverkliga en enhetlig lärostig från förskola till skola är strävan att de barn som inleder sin förskola i anslutning till respektive skola skall kunna fortsätta sin skolgång där.

Om antalet sökande överstiger antalet platser tillämpas antagningsgrunderna i följande ordning.
1.Hälsorelaterad orsak eller stödbehov
2.Förskolans tillgänglighet (I bedömningen utgår man från Fölis reseguide och bedömningen görs i första hand enligt en trygg promenadväg och i andra hand från en trygg skolväg med kollektivtrafik.) Förskolans tillgänglighet beräknas från respektive skolas adress.
3.Syskon i skolan
4.Lottdragning

För att omfattas av det första kriteriet krävs beslut om särskilt stöd eller andra intyg. Syskonkriteriet tillämpas ifall eleven har syskon i samma skola under det år som förskolan inleds.

Infotillfälle för vårdnadshavare till blivande förskolebarn

Förskolans infokväll 12.12.2022 är inhiberad på grund av sjukdom. Ett materialpaket med information publiceras på pedanet och skickas även ut till de privata verksamhetsställena.

Mötematerial

Du kan fråga om mötematerial från:

Verksamhetsställen och maximala antalet platser

Braheskolans förskola, Djupdikesvägen 27

 • 40 förskoleplatser

Cygnaeus förskola, Skolgatan 10

 • 34 förskoleplatser

Sirkkala förskola, Kärsmäkivägen 11 (från 1.8.2023 Sirkkalagatan 20)

 • 54 förskoleplatser

Barnet bör ha tillräckliga kunskaper i svenska språket. Barn som är bosatta i Åbo antas i första hand till den av Åbo stad ordnade förskoleundervisningen.bör barnet ha tillräckliga kunskaper i svenska språket

FOSTRAN OCH UNDERVISNING
Servicechef Hanna Karlsson,  
hanna.karlsson@turku.fi
tfn. 040 180 2443

Daghemmen erbjuder hel- och halvdagsvård samt förskoleundervisning. Vårdagen består av ömsesidig interaktion barn emellan och mellan vuxna och barn. Vården, uppfostran och undervisningen växlar i enlighet med barnens ålder, utvecklingsnivå och behov. Personalen samarbetar så att man kan beakta barnens individuella behov, starka sidor och intressen.

SERVICEMOTTAGNINGAR

 • Monitori är öppen: Monitori öppentider
 • Fungerar normalt per telefon, e-post och via chattjänsten.

KONTAKTUPPGIFTER

VIDARE INFORMATION OM DAGVÅRDSAVGIFTER

BESÖKSADRESS

Monitori
Auragatan 8
20100 Åbo

  Ansökan om dagvård eller förskoleundervisning görs elektroniskt

  Lokaliteter

  Lokaliteter

  Arkeologinkadun päiväkoti (Jäkärlän Puistokatu 18)

  Småbarnsfostran för barn mellan 0 - 6 -år. Kommunal dagvård, Jäkärlä

  Kommunal Dagvård

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
  Servicespråk: 
  Finska

  Arkeologinkadun päiväkoti (Lampolankatu 6)

  Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten

  Kommunala dagvårdsenheten.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
  Servicespråk: 
  Finska

  Aurala daghem

  Privat daghem, servicesedel

  Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Auralan päiväkoti

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stad
  Servicespråk: 
  Finska

  Braheskolan (Villebrådsgatan 10)

  Småbarnsfostran för barn mellan 0 - 6 -år. Kommunal dagvård, Hirvensalo

  Kommunal dagvård

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
  Servicespråk: 
  Svenska

  Kommunal dagvård

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stad
  Servicespråk: 
  Svenska

  Cygnaeus daghem och förskola

  Svenskspråkig dagvårds enhet

  Åbo stads dagvård, förskolaplatser också i Skolgatan.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Svenska

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghem Mukulax Hirvensalo

  Yksityinen päiväkoti Hirvensalossa, palveluseteli

  Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Lastentalo Mukulax/Hirvensalo

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghem Mukulax Kähäri

  Yksityinen päiväkoti Kähärissä, palveluseteli

  Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Lastentalo Mukulax/ Kähäri

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghem Mukulax/ Hantverkaregatan

  Yksityinen päiväkoti läntisessä keskustassa, palveluseteli

  Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Lastentalo Mukulax/ Käsityöläiskatu

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghem Port Arthur (Sofiegatan 7)

  Småbarnspedagogik för 0 - 6-åringar. Kommunal småbarnspedagogik i Port Arthur

  Kommunal småbarnspedagogik. Kvälls- och skiftesvård

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stad
  Servicespråk: 
  Svenska

  Daghemmet Auringonnousu

  Yksityinen päiväkoti Haritussa, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Pilke Päiväkodit Oy/ Auringonnousu

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghemmet Folkhälsan Gunghästen

  Privata daghem, servicesedel

  Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Päiväkoti Folkhälsan Gunghästen

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Svenska

  Daghemmet Folkhälsan Kastanjen

  Privata daghem, servicesedel

  Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Päiväkoti Folkhälsan Kastanjen

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Svenska

  Daghemmet Halikolo

  Yksityinen päiväkoti Halisissa, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Sateenkaarikoto Oy/ Halikolo

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghemmet Karitsa

  Yksityinen päiväkoti Itäharjulla, palveluseteli

  Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Päiväkoti Karitsa

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghemmet Karusellimaa

  Yksityinen päiväkoti Nättinummessa, palveluseteli

  Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Päiväkoti Karusellimaa

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghemmet Katariinan Vilske

  Privat daghem i Harittu, servicesedeltjänster

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster. Pikku Vilske, Jagellonicagatan 3 C

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Päiväkoti Katariinan Vilske

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghemmet Ketunpesä

  Yksityinen päiväkoti Kastussa, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

   

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Sateenkaarikoto Oy/ Ketunpesä

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghemmet l'Hexagone

  Yksityinen päiväkoti keskustassa, palveluseteli

  Private day care center. If you want to apply for a place for your child in this day care center, you should first directly contact the day care center and then apply for a service voucher through the early childhood education e-services.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Lastentarha l’Hexagone

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska
  Franska

  Daghemmet Lyckobo

  Yksityinen ruotsinkielinen päiväkoti Raunistulassa

  Swedish private day care center. If you want to apply for a place for your child in this day care center, you should first directly contact the day care center and then apply for a service voucher through the early childhood education e-services.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Sateenkaarikoto Oy/ Lyckobo

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Svenska

  Daghemmet Miskatalo

  Yksityinen päiväkoti keskustassa, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Suomalais-venäläinen päiväkoti Miskatalo

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska
  Ryska

  Daghemmet Muksulanmäki, Vienolanrinne 2

  Yksityinen päiväkoti Vienolassa, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Päiväkoti Muksulanmäki/ Vienola

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghemmet Naperonummi

  Yksityinen päiväkoti Nummessa, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Päiväkoti Naperonummi

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghemmet Peikonpesä

  Yksityinen päiväkoti Härkämäessä, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

   

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Sateenkaarikoto Oy/ Peikonpesä

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghemmet Pilke Oy/ Pikkuomppu

  Yksityinen päiväkoti Hirvensalossa, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

   

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Pilke Päiväkodit Oy/ Pikku-Omppu

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghemmet Pompula (Mullivägen 16)

  Privat daghem i Kastu, servicesedeltjänster

  Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Päiväkoti Pompula

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghemmet Satunummi

  Yksityinen päiväkoti Nättinummessa, palveluseteli

  Private day care center. If you want to apply for a place for your child in this day care center, you should first directly contact the day care center and then apply for a service voucher through the early childhood education e-services.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Satunummi Oy/ Satunummi

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghemmet Satuportsa

  Privat Daghem i Port Arthur

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

   

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Satunummi Oy/ Satuportsa

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghemmet Satusuikkila

  Yksityinen päiväkoti Suikkilassa, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Satunummi Oy/ Satusuikkila

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghemmet Sinikello

  Yksityinen päiväkoti keskustassa, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Päiväkoti Sinikello

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghemmet Svalberg Ankdammen

  Privat daghem, servicesedel

  Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Päiväkoti Peppiina/ Pääskyvuori

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghemmet Touhula Liikuntapäiväkoti Varissuo

  Yksityinen päiväkoti Varissuolla, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Touhula Liikuntapäiväkoti Varissuo

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghemmet Tyksilä

  Ensisijaisesti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työntekijöiden lapsille

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Päiväkoti Tyksilä

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghemmet Tähtimetsä

  Yksityinen päiväkoti Hirvensalossa, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

   

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Pilke Päiväkodit Oy/ Tähtimetsä

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghemmet Villa Solaris

  Yksityinen ruotsinkielinen päiväkoti Petreliuksessa, palveluseteli

  Private day care center. If you want to apply for a place for your child in this day care center, you should first directly contact the day care center and then apply for a service voucher through the early childhood education e-services.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Villa Solaris, ruotsinkielinen

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Svenska

  Daghemmet Villasukka

  Yksityinen päiväkoti Lausteella, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

   

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Sateenkaarikoto Oy/ Villasukka

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghemmet Vähäheikkilä

  Yksityinen päiväkoti Vähäheikkilässä, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

   

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Touhula Liikuntapäiväkoti Vähäheikkilä

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Daghemmet Wendy House

  Yksityinen englanninkielinen päiväkoti keskustassa, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

   

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Wendy House

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Engelska
  Finska

  Daghemmet Äppelbo

  Yksityinen, ruotsinkielinen päiväkoti Martissa, palveluseteli

  Private day care center. If you want to apply for a place for your child in this day care center, you should first directly contact the day care center and then apply for a service voucher through the early childhood education e-services.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Päiväkoti Äppelbo

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Svenska

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten i Gertrudsbacken (Klockringaregatan 6)

  Daghemsverksamhet. För finskspråkiga barn finns svenskspråkiga heltidsplatser (språkbad).

  Municipal day care. Ruotsinkielinen kielikylpyryhmä 5 - 6 -vuotiaille lapsille. Puistotoimintaa.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska
  Svenska

  Dagvårdsenheten i Hallis (Påvegatan 15)

  Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten, Hallis

  Kunnallinen päiväkoti. Alueellinen integroitu erityisryhmä. Esiopetus.

  Telefon:

  Muskotit (Paavinkatu 15) 040 150 3137
  Kardemummat (Paavinkatu 15) 040 148 8983
  Kanelit (Paavinkatu 15) 040 513 7837
  Neilikat (Paavinkatu 15) 040 148 5569
  Inkiväärit (Paavinkatu 13, esiopetus) 050 396 7143
  Rosmariinit (Paavinkatu 13, esiopetus) 040 169 8004
  Sahramit (Paavinkatu 21 D) 040 182 9439

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten i Hammarbacka (Dragonvägen 56)

  Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten

  Kommunala dagvårdsenheten

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten i Hansängen

  Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten, Hansängen

  Municipal day care. Part of activities at Ritavuorenkuja 6. Preschool.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten i Harittu

  Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten, Harittu

  +358503967164

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Öppettider

  mån - fre 06:30 - 17:00

  Dagvårdsenheten i Harlax-Beckholmen

  Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten, Harlax

  Municipal day care. Preschool.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten i Huhkola

  Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten, Laustis

  Municipal day care. Esiopetusryhmä Lausteen koulussa. Lausteen perhekerho.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten i Ilpois

  Varhaiskasvatusta 0 - 6 -vuotiaille. Kunnallinen päiväkoti, Vasaramäki

  Kunnallinen päiväkoti. Koko- ja osapäiväpaikkoja 0 - 6-vuotiaille lapsille.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Municipal day care.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten i Kaerla

  Finskspråkig dagvård

  Telefon:

  Päivänsäteet 040 648 2796
  Tähtöset 040 684 6351
  Tähdenlennot 040 673 5374
  Sadepisarat 040 647 5832
  Revontulet 040 680 0253
  Poutapilvet 040 685 0733
  Sateenkaaret 044 907 2184

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten i Kaskisbacken

  Finskspråkig dagvård

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten i Kastu (Pyörämäkivägen 4)

  Vuorohoitoa. Varhaiskasvatusta 0 - 6 -vuotiaille. Kunnallinen päiväkoti Pohjolassa.

  Municipal day care.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten i Kråkkärret (Orms gränd 4)

  För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning

  En regionalt integrerad grupp.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Telefon:

  Päivänsäteet 040 658 8197
  Aurinkoiset 040 658 8214
  Revontulet 040 658 8241
  Tähtöset 040 658 8209
  Pilviset 040 658 8231
  Kuunsirut 040 658 8215

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten i Moikois

  Finskspråkig dagvård

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten i Moisio

  Varhaiskasvatusta 0 - 6 -vuotiaille. Kunnallinen päiväkoti Moisiossa.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten i Nättinummi

  Finskspråkig dagvård

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten i Oxbacka

  Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten, Oxbacka-Vienola

  Municipal day care. Esiopetuspaikkoja Aunelan koulussa.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten i Patis

  Finskspråkig dagvård

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Telefon:

  Mintut 040 687 6639
  Mantelit 040 480 1236
  Pippurit 040 480 1256
  Pähkinät 040 687 6634

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten i Perno (Pernovägen 16)

  Varhaiskasvatusta 0 - 6 -vuotiaille. Kunnallinen päiväkoti, Perno

  Municipal day care.

  Telefon:

  Pikkukarhut 040 674 2997
  Siilit 040 687 6673
  Leppäkertut 040 480 1341
  Majavat 040 687 6675
  Kök 040 160 6549

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten i Räntämäki

  Finskspråkig dagvård

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten i Smidesgränden (Smidesgränden 7)

  Varhaiskasvatusta 0 - 6 -vuotiaille. Kunnallinen päiväkoti, Länsikeskus

  Municipal day care.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten i Stationsområdet

  Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten

  Kommunal småbarnspedagogik för 0-6-åringar. Kvälls- och skiftesvård fram till kl. 22.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stad
  Servicespråk: 
  Finska

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Municipal day care. Alueellinen integroitu ryhmä.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten i Uittamo (Bygelgatan 8)

  Varhaiskasvatusta 3 - 6 -vuotiaille. Kunnallinen päiväkoti, Uittamo.

  Municipal day care.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten vid Arkeologgatan (Arkeologgatan 9)

  Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten

  Municipal day care.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stad
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten vid Gröngräsgatan (Gröngräsgatan 4)

  Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten, Perno

  Municipal day care. Alueellinen integroitu ryhmä. Leikkipuistotoimintaa Hyrköistenpuiston leikkipaikassa. Leikkikoulu yhdessä Mikaelin seurakunnan kanssa, sekä Pernon perhetelakka. Esiopetus

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten vid Hintzagränden

  Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten, Kråkkärret

  Kommunal småbarnspedagogik. Kvälls- och skiftesvård varje dag, 5:00 - 22:00

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Telefon:

  Suotorpankujan päiväkoti 050 396 7033
  Hillerit 040 687 3826
  Lumikot 040 686 3708
  Mäyrät 040 686 3714
  Lekplats 050 595 5051

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten vid Lasaretsgatan 1 (Dagvårdsenheten i Stationsområdet)

  Dag- och kvällsvård, småbarnspedagogik för 0 - 6 -åriga. Kommunal daghem, Västra området

  Kommunal dagvård

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stad
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten vid Muntersgatan

  Finskspråkig dagvård

  Kommunal dagvårdsenhet

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Anne Mikkola 050 5532 452, Asta Erjomaa (7.8.–31.12.2023) 040 5117 438
  Menninkäiset 040 1504 609
  Peukaloiset 040 3565 836
  Niittyvillat 040 4871 018
  Metsätähdet 040 6720 147
  Kanervat 040 4873 867
  Laitos- ja ruokahuolto 040 6687 162

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Serviceproducent: 

  City of Turku Education Services

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten vid Piinokkagatan

  Finskspråkig dagvård

  +35822625921
  +358449074751

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Municipal day care. Kokopäiväpaikkoja 0 - 6 -vuotiaille.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Dagvårdsenheten vid Tomasbron

  Finskspråkig dagvård

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska
  Engelska

  Daisy Preschool Varissuo

  Föreskolan, servicesedel

  Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Daycare Daisy

  Ansvarsorganisation: 

  Privat enhet för småbarnspedagogik
  Servicespråk: 
  Engelska

  Öppettider

  mån - fre 06:30 - 17:00

  Daycare Daisy Oy

  Yksityinen päiväkoti, palveluseteli

  Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Daycare Daisy Oy

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Engelska

  Hintsankujan päiväkoti (Koulukatu 10)

  För barn mellan 0 - 6 -år.

  Småbarnsfostran för barn mellan  0 - 6 -år. Kommunal dagvård, Centrum

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Serviceproducent: 

  Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupunki
  Servicespråk: 
  Finska

  Lastentalo Mukulax Luostarinkatu

  Yksityinen päiväkoti itäisessä keskustassa, palveluseteli

  Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Lastentalo Mukulax/Luostarinkatu

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Martinmäen Ankkalampi - Ankdammen

  Yksityinen ruotsinkielinen päiväkoti Martissa, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Telefon:

  Martinmäen Ankkalampi - Ankdammen 050 594 3168

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Martinmäen Ankkalampi

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska
  Svenska

  Norlandia luontopäiväkoti Ilo (Tavastilankatu 4)

  Yksityinen päiväkoti, palveluseteli

  Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Norlandia päiväkodit

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Pilke päiväkodit Oy/ Puolikko (Puolikkovägen 2)

  Yksityinen päiväkoti Kastussa, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Päiväkoti Muksulanmäki/ Puolikko

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Pilke Päiväkodit Oy/ Satakieli (Svensksundsgatan 6)

  Privat daghem i Perno, servicesedeltjänster

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Pilke Päiväkodit Oy/ Satakieli

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Pilke Päiväkodit Oy/ Veturi (Bastioninkatu 4)

  Privat daghem i Skanssi, servicesedel

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Pilke Päiväkodit Oy/ Veturi

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Pilkepäiväkodit Oy/ Lilja (Smidesgränden 1)

  Yksityinen päiväkoti Länsikeskuksessa, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

   

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Pilkepäiväkodit

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
  Servicespråk: 
  Finska

  Päiväkotitoiminta - Norlandia luontopäiväkoti Puisto

  Yksityinen päiväkoti, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Norlandia päiväkodit

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Raunistulan Ankkalampi-Ankdammen

  Privat daghem, servicesedel

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

   

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Päiväkoti Raunistulan Ankkalampi

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Ryhmäperhepäivähoitokoti Metsänväki (Toivolankatu 19)

  Privat familjedagvård i Luolavuori, servicesedeltjänster

  Privat familjedagvård. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Metsänväki

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Småbarnsfostran för barn mellan  0 - 6 -år. Kommunal dagvård, Halinen

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupunki
  Servicespråk: 
  Finska

  Satunummi Oy/ Satukoivula

  Privat daghem i Koivula, servicesedel

  Private day care center. If you want to apply for a place for your child in this day care center, you should first directly contact the day care center and then apply for a service voucher through the early childhood education e-services.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Satukoivula

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Satupäiväkodit Oy-Satuherttua

  Privat dagvård i Linnafältti

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Satunummi Oy/ Satuherttua

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
  Servicespråk: 
  Finska

  Sirkkala daghem och förskola (Observatoriegatan 4)

  Svenskspråkiga heltidsplatser för 0 - 6 -åringar. Svenskspråkig familjedagvårdsledning.

  Municipal day care. Swedish.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Svenska

  Steiner daghem

  Yksityinen päiväkoti Yo-kylässä, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Steiner-päiväkoti

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Syvälahti allaktivitetshus

  Varhaiskasvatusta 0 - 6-vuotiaille.

  Municipal day care.

  Telefon:

  Syvälahden päiväkoti 050 396 7070
  Liplatukset 040 630 4787
  Loiskahdukset 040 197 6535
  Mainingit 040 665 0482
  Pyörteet 040 356 4827
  Pärskähdykset 040 648 2417
  Solinat 040 193 3404
  Tyrskyt 040 637 5014
  Vaahtopäät 040 585 1405

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Municipal day care. Alueellinen integroitu ryhmä.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Tommilankadun päiväkoti (Tommilagatan 24)

  Småbarnsfostran för 0 - 6 -åringar. Kommunal dagvård i Kähäri

   

   

  Telefon:

  Nopsanapit 040 828 5019
  Tuulihatut 040 756 8492
  Taikatossut 044 907 2753
  Salamasaappaat 040 513 2693
  Vauhtiviitat 040 513 6427
  Vilinävarpaat 040 159 4257
  Tähtitaapertajat 040 513 6492

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupunki, kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
  Servicespråk: 
  Finska

  Touhula Sport dagis Nättinummi

  Yksityinen päiväkoti Nättinummessa, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Touhula Liikuntapäiväkoti Nättinummi

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Finska

  Vaahteramäen päiväkoti (Luolavuorivägen 2)

  Yksityinen päiväkoti Mäntymäessä, palveluseteli

  Private day care center. If you want to apply for a place for your child in this day care center, you should first directly contact the day care center and then apply for a service voucher through the early childhood education e-services.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Vaahteramäen päiväkoti

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Verkanappulat Knatteskär

  Yksityinen ruotsinkielinen päiväkoti Martissa, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

   

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Verkanappulat Knatteskär

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Svenska

  Verkanappulat Nappula-Aho (Paltankatu 27)

  Yksityinen päiväkoti Paltassa, palveluseteli

  Private day care center. If you want to apply for a place for your child in this day care center, you should first directly contact the day care center and then apply for a service voucher through the early childhood education e-services.

  Telefon:

  Verkanappulat Nappula-aho 050 577 1750

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster
  Servicespråk: 
  Finska

  Verkanappulat Nappulapuisto

  Yksityinen päiväkoti läntisessä keskustassa, palveluseteli

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Päiväkoti Verkanappulat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska
  Engelska

  Viinamäen päiväkoti

  Finskspråkig dagvård

  Kommunal, finskspråkig dagvård

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Yli-Maarian monitoimitalo Ypsilon / Yli-Maarian koulu

  Småbarnsfostran för barnen 0 - 6 -år. Kommunal dagvård, Yli-Maaria

  Kunnallinen päiväkoti

   Jenni Rissanen, Yli-Maarian päiväkoti 0505525060

  ryhmät:

   

  Telefon:

  Hopeatäplät 040 668 9836
  Kultasiivet 040 587 7384
  Pikkuapollot 040 194 3437
  Päivänsäteet 040 197 8537
  Sinisiivet 040 630 7317
  Pikkukiitäjät 040 530 4337

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
  Servicespråk: 
  Finska