Dagvårdsavgifter och servicesedel

Kommunal dagvård

Följande uppgifter inverkar på dagvårdsavgiften samt värdet på servicesedeln

 • familjens inkomster
 • familjens storlek
 • dagvårdsbehovet

Utredning av inkomsterna ska inlämnas innan vårdförhällandet inleds. Alla nödvändiga specifikationer ska bifogas. Blanketten återlämnas ifylld och underskriven elektroniskt. Vid behov kan blanketten också skickas per post.

Den månatliga dagvårdsavgiften

 • Högst 295 euro
 • För det andra barnet i dagvård högst 118 euro
 • För följande barn i heldagsvård uppbärs högst 20 % av den högsta avgiften
 • Den lägsta månadsavgiften är 28 euro och avgifter under 27 euro uppbärs inte.
 • Avgiften för deltids- eller kompletterande dagvård är mindre än i heldagsvård

Familjens storlek, personer

Bruttoinkomsten för den lägsta avgiften 28 €/mån.

Bruttoinkomsten för den högsta avgiften 295 €/mån.

2

3 175

5 666

3

4 020

6 511

4

4 529

7 020

5

5 039

7 530

6

3 175

5 666

Uppskatta dagvårdsavgiftens storlek med avgiftskalkylatorn: Kalkylator för uppskattning av dagvårdsavgifter

Betala serviceavgifterna för småbarnsfostran behändigt som e-faktura. E-fakturan är ett enkelt och mångsidigt sätt att betala en räkning med ett par klick, eftersom man inte behöver mata in vare sig konto- eller referensnummer. Betalningen kan också automatiseras.

Privat dagvård

Avgifterna inom den privata dagvården varierar. Frågor beträffande dagvårdsavgifterna kan riktas direkt till daghemmet eller till familjedagvårdare.

Hur jämför jag serviceproducenternas priser? (Privata daghem)

Servicesedeln

Servicesedeln är ett stöd som beviljas av kommunen när familjen väljer dagvård i ett privat daghem. Värdet på servicesedeln bestäms enligt barnets ålder, vårdbehov och familjens inkomster. Familjen betalar mellanskillnaden servicesedelns värde och den avgift som serviceproducenten uppbär.

Åbo stad erbjuder servicesedel till följande verksamhet

 • daghem och lekskoleverksamhet

Privatvårdsstöd

är ett stöd som beviljas av FPA för familjer som väljer

 • Privat dagvård
 • Privat familjedagvård
 • Privat gruppfamiljedagvård

En förutsättning för att få privatvårdsstöd för ett barn under skolålder, är att barnet deltar i privat dagvård istället för dagvård som ordnats av kommunen. Utöver det lagstadgade kommuntillägget har familjen möjlighet att få privatvårdsstöd till slutet av juli det år som barnet inleder grundläggande utbildningen.

Privatvårdsstöd (FPA)

 

Nyckelord: