Förskoleundervisning

Svenskspråkig förskoleundervisning anordnas kl. 8.30-12.30 vid

Finskspråkig förskoleundervisning ordnas i kommunala (läs mera på finska) och privata daghem (läs mera på finska).

Förskolebarnen har i första hand rätt till plats i den förskola till vilket barnet hör enligt det elevupptagningsområden som finns inom den grundläggande utbildningen. I fall det finns plats i förskolan efter förstahandsantagningen, kan förskolebarn antas genom andrahandsantagning enligt särskilda kriterier.

Ytterligare information ges även av föreståndarna vid respektive enhet.

Resestöd

För ett barn i förskoleundervisning kan man baserat på ansökan bevilja resestöd, ifall resan till närförskolan är fem kilometer eller mer. Barn som går i kompletterande småbarnspedagogik (morgon/eftermiddag) har inte rätt till skjutsförmån. Ersättningen gäller följeslagarens busskostnader enligt billigaste taxa (månadskort). Vårdnadshavarna anhåller om skjutsförmån.

Ansökan skickas till:

Servicechef Hanna Karlsson
Olofsvägen 2
20100 Åbo

Ansökan

Ifall barnet utöver förskoleundervisningen behöver kompletterande dagvård, ska en elektronisk dagvårdansökan inlämnas.

Avgifter

För dagvården uppbärs en dagvårdsavgift enligt familjens inkomster, familjestorlek och dagvårdsbehov. Förskoleundervisningen är avgiftsfri och ges fyra timmar per dag.

Vem har rätt till förskola

Den lagstadgade förskoleundervisningen är riktad till alla barn det år barnet fyller 6 år eller året före barnets läroplikt börjar. Den avgiftsfria förskoleundervisningen omfattar minst 700 timmar per år, dvs. ca fyra timmar om dagen.

SERVICEMOTTAGNINGAR

KONTAKTUPPGIFTER

VIDARE INFORMATION OM DAGVÅRDSAVGIFTER

PLAN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK

Blanketter

Lokaliteter

Lokaliteter

Braheskolans daghem och Cygnaeus skola, Braheskolans enhet

Förskoleundervisning för barn under skolåldern

Svenskspråkig förskoleundervisning för barn under skolåldern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Cygnaeus förskola

Förskoleundervisning för barn under skolåldern

Svenskspråkig förskoleundervisning för barn under skolåldern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Sirkkala skola

Förskoleundervisning för barn under skolåldern ordnas tillfälligt vid Kärsämäkivägen 11

Svenskspråkig förskoleundervisning för barn under skolåldern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska