Förskoleundervisning

SERVICEMOTTAGNINGAR

  • Våra servicemottagningar vid Turku-piste och Monitori är tillsvidare stängda.
  • Fungerar normalt per telefon, e-post och via chattjänsten.

KONTAKTUPPGIFTER

VIDARE INFORMATION OM DAGVÅRDSAVGIFTER

  • Tel. (02) 262 5609, må – to kl. 9:30 –11:30 och 14.00–15:00, fre kl. 9:30 –11:30
  • Växel tel. 02 330 000
  • Email: varhaiskasvatus@turku.fi

BESÖKSADRESS

Åboservicen
Puolalagatan 5

PLAN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK 2019

Blanketter:

Svenskspråkig förskoleundervisning anordnas mellan 8:30-12:30 vid

Finskspråkig förskoleundervisning ordnas i kommunala och privata daghem.

Förskolebarnen har i första hand rätt till plats i den förskola till vilket barnet hör enligt det elevupptagningsområden som finns inom den grundläggande utbildningen. I fall det finns plats i förskolan efter förstahandsantagningen, kan förskolebarn antas genom andrahandsantagning enligt särskilda kriterier.

Ytterligare information ges även av föreståndarna vid respektive enhet.

Resestöd

För ett barn i förskoleundervisning kan man baserat på ansökan bevilja resestöd, ifall resan till närförskolan är fem kilometer eller mer. Barn som går i kompletterande småbarnspedagogik (morgon/eftermiddag) har inte rätt till skjutsförmån. Ersättningen gäller följeslagarens busskostnader enligt billigaste taxa (månadskort). Vårdnadshavarna anhåller om skjutsförmån.

Ansökan skickas till:

Servicechef Hanna Karlsson
Universitetsgatan 27A
20100 Åbo

Ansökan

Ifall barnet utöver förskoleundervisningen behöver kompletterande dagvård, ska en elektronisk dagvårdansökan inlämnas.

Avgifter

För dagvården uppbärs en dagvårdsavgift enligt familjens inkomster, familjestorlek och dagvårdsbehov. Förskoleundervisningen är avgiftsfri, och ges fyra timmar per dag.

Vem har rätt till förskola

Den lagstadgade förskoleundervisningen är riktad till alla barn det år barnet fyller 6 år eller året före barnets läroplikt börjar. Den avgiftsfria förskoleundervisningen omfattar minst 700 timmar per år, dvs. ca fyra timmar om dagen.

Lokaliteter

Lokaliteter

Braheskolan

Förskoleundervisning för barn under skolåldern

Svenskspråkig förskoleundervisning för barn under skolåldern.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska

Cygnaeus förskola

Förskoleundervisning för barn under skolåldern

Svenskspråkig förskoleundervisning för barn under skolåldern.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska

Sirkkala daghem och förskola, Observatoriegatan 4

Förskoleundervisning för barn under skolåldern på Hemgatan 1

Svenskspråkig förskoleundervisning för barn under skolåldern.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska