Tvåårig förskoleundervisning

Åbo deltar i ett försök där förskoleundervisning börjar vid fem års ålder. Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett försök med tvåårig förskoleundervisning från början av augusti 2021 till slutet av maj 2024. Försöket gäller barn födda 2016 och 2017.

Undersökningen och försöket genomförs av utbildnings- och kulturministeriet. Till försöket genomfört av ministeriet valdes genom slumpmässigt urval kommuner eller områden som består av kommuner. Förutom dessa kommuner har man valt ut försökskommuner som inte ordnar tvåårig förskoleundervisning, men fungerar som kontrollkommuner. Forskare under ministeriets ledning har valt förskolorna och barnen som deltar i försöket. De deltagande familjerna kommer att informeras separat.

Samtycke från vårdnadshavaren/vårdnadshavarna krävs för att delta i försöket

Barnets deltagande i försöket grundar sig på vårdnadshavarnas samtycke. För de barn som deltar i försöket är den tvååriga förskoleundervisningen obligatorisk på samma sätt som den nuvarande förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare bör säkerställa att barnet deltar i den tvååriga förskoleundervisningen eller i annan verksamhet genom vilken målen för den tvååriga förskoleundervisningen uppnås. Förskoleundervisningen är avgiftsfri för familjerna.

Försöket med tvåårig förskoleundervisning är en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla.

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriet/forsok med tvaarig forskoleundervisning

Utbildningsstyrelsen: Försöket med tvåårig förskoleundervisning

Försökskommunerna och -verksamhetsställena (på finska)

Kontaktuppgifter

tel. 02 262 5610
Varhaiskasvatuksen chat
vardagar 9.00–15.00
onsdagar 9-12

Vidare information om dagvårdsavgifter

puh. 02 262 5609
vardagar 9.00-12.00

varhaiskasvatus@turku.fi
paivahoitomaksut@turku.fi

postadress

Varhaiskasvatus
PL 355, 20101 Turku

Besöksadress

Aurakatu 8

Tvåårig förskoleundervisnings samordnare

Maarit Lamminniemi, tel. 0406550757

maarit.lamminniemi@turku.fi