Lekverksamhet

Information

Ledd lekskoleverksamhet ordnas inte på svenska. Tjänster som erbjuds av Åbo stad är familjeklubbsverksamhet i öppna daghem samt ute- och innelekskolor, dessa ordnas dock endast på finska.

Dessa är alternativ till daghem och annan heltidsdagvård när vårdnadshavaren är hemma. Verksamheten leds av barnträdgårdslärare.

Deltagande i öppen verksamhet inom småbarnsfostran påverkar inte stöd som betalas av FPA.