Lekskolor och utelekskolor

Den svenskspråkiga lekskoleverksamheten finns inte mera under våren 2017. Utelekskoleverksamhet erbjuds endast på finska.