Päikky

Småbarnspedagogiken vid Åbo stad har tagit i bruk systemet Päikky. Päikky riktar sig till föräldrar och används för planering och uppföljning av den tid som barnet deltagit i småbarnspedagogiken.

Barnets tider inom småbarnspedagogik bör planeras så noggrant som möjligt. Planerade tider tillsammans med den tid som barnet i verkligheten deltagit i småbarnspedagogiken utgör det timantal som faktureras för kalendermånaden.

Päikky

Päikky kan användas i webbläsaren och programmet finns även som app. I Päikky planeras tiderna och där kan man följa upp antalet timmar som använts.

Har du frågor om användningen av programmet efter att du läst instruktionerna? Kolla först på sidan Ofta ställda frågor om Päikky. Om du fortfarande behöver hjälp, kan du vända dig till småbarnspedagogiken per mejl till adressen varhaiskasvatus@turku.fi.

De stödda webbläsarna är Google Chrome, Mozilla Firefox och Safari.

Ladda ner mobilappen i App Store eller Play

Mobilappen Päikky Huoltaja kan laddas ner och installeras från App Store eller Play (mukavaIT Oy).

I appen kan man göra dagliga reservationer för småbarnspedagogik, samt meddela ändringar i den låsta kalendern.

I servern turku.paikky.fi  -adressen kan man göra veckovisa reservationer för småbarnspedagogik, meddela förändringar i den låsta kalendern, spara förmodliga planer , kopiera planen för familjens andra barn samt följa den planerade och förbrukade  verksamhetstiden.

Kontaktuppgifter och användarnamn

Det telefonnummer som vårdnadshavarna meddelat till småbarnspedagogikens e-tjänst fungerar som vårdnadshavarnas personliga användarnamn i Päikky. Uppgifterna kan uppdateras via Småbarnspedagogikens e-tjänster

Att stämpla in och ut barnet

Barnet stämplas in med en droppformad nyckel då det hämtas till småbarnspedagogiken.

Barnet stämplas ut med nyckeln, då överförs ansvaret för barnet till föräldern.

Att ändra planen och låsa den i kalendern

Planerna för tiden inom småbarnspedagogik görs färdigt sju dagar tidigare, efter det låses planen automatiskt på måndagar kl. 12.

Frånvaro som registrerats i systemet på förhand inkluderas inte i de timmar som faktureras. Plötslig frånvaro såsom sjukfrånvaro, räknas till de timmar som faktureras.

Då antalet timmar som planerats överskrids

I avtalet om barnets småbarnspedagogik har familjen fastställt antalet timmar i småbarnspedagogik som de behöver (80 h/månad, 110 h/månad, högst 140 h/månad, över 140 h/månad). Ifall de timmar som barnet deltagit i småbarnspedagogik någon månad överskrider de timmar som reserverats för barnet, höjs avgiften enligt antalet timmar som överskrider det reserverade antalet. Efter den månad då timmarna överskridits återställs fakturan till det normala beloppet. Timmarna kan inte överskridas två på varandra följande månader utan att avtalet ändras.

Tid som barnet planerats delta i småbarnspedagogik

Föräldrarna kan planera sitt barns tider i småbarnspedagogik för en längre tid på en gång eller som kortare tidsperioder.

Den kortaste möjliga tidsperioden som kan planeras är en kalendervecka.

Exempel på hur tid inom småbarnspedagogik planeras och förverkligas

Enligt planen ska barnet delta i småbarnspedagogik från kl. 8.00–16.00, men hen anländer redan kl. 7.30 och hen hämtas kl. 15.30.

Då överförs till de timmar som faktureras tiden mellan kl. 7.30 och 16.00, eftersom barnet varit på plats redan kl. 7.30, vilket avviker från planen.

 

Tid då barnet kommer till småbarnspedagogiken (kl.)

Tid då barnet hämtas från småbarnspedagogiken (kl.)

Timantal

Tid som föräldrarna reserverat för barnet inom småbarnspedagogik

8.00

16.00

8

Tid som barnet deltagit i småbarnspedagogik

7.30

15.30

8

Timmar som överförs till faktureringen

7.30

16.00

8,5

Tid som barnet planerats delta i småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Systemet drar automatiskt av fyra (4) timmar från barnets tid i småbarnspedagogik under verksamhetsdagar inom den avgiftsfria förskoleundervisningen. För barnet har t.ex. planerats en tid från kl. 8.00–16.00, men hen anländer redan kl. 7.30 och hämtas kl. 15.30.

I dessa fall överförs till de timmar som faktureras tiden från kl. 7.30–16.00, av vilken fyra timmar inom förskoleundervisningen dras av.

 

Tid då barnet kommer till småbarnspedagogiken (kl.)

Tid då barnet hämtas från småbarnspedagogiken (kl.)

Timantal

Timmar inom förskoleundervisning som dras av i faktureringen

Tid som föräldrarna reserverat för barnet inom småbarnspedagogik

8.00

16.00

8

 

Tid som barnet deltagit i småbarnspedagogik

7.30

15.30

8

4

Timmar som överförs till faktureringen

7.30

16.00

8 h 30 min

4

Till faktureringen överförs då 8,5–4 = 4,5 timmar

Barnet kommer först till förskoleundervisningen och fortsätter på eftermiddagen i småbarnspedagogiken. Föräldrarna bör göra en plan för hela tiden inom småbarnspedagogik, även tiden inom förskoleundervisning bör ingå i den planerade tiden. I exempelfall ordnas förskoleundervisning mellan kl. 9.00 och 13.00.

 

Tid då barnet kommer till småbarnspedagogiken (kl.)

Tid då barnet hämtas från småbarnspedagogiken (kl.)

Timantal

Timmar inom förskoleundervisning som dras av i faktureringen

Tid som föräldrarna reserverat för barnet inom småbarnspedagogik

9.00

16.00

7

 

Tid som barnet deltagit i småbarnspedagogik

9.00

15.30

6 h 30 min

4

Timmar som överförs till faktureringen

9.00

16.00

7

4

Till faktureringen överförs då 7–4 = 3 timmar