TIDSBOKNING 

Nya tider 

Boka tid per telefon: Åbo stads Coronavaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159 (vardagar kl. 8–14)

 • OBS! Stängt under hela påskhelgen.

VANLIGA FRÅGOR

VACCINATIONSORDNING  REKOMMENDERAD AV THL

(uppdaterad 12.4.2021)

 • E-bokningen har öppnats för alla som tillhör den 2. medicinska riskgruppen. I programmet erkänns din rätt att boka tid baserat på ditt födelsedatum.
  . 
 • Turku följer nationella rekommendationer och fortsätter AstraZenecas coronavaccin för 65 år fyllda. Personer under 65 år, som har fått den första dosen med AstraZeneca, får anvisningar senare om den andra dosen. Läs mer: Användningen av AstraZenecas coronavaccin fortsätter för 65 år fyllda (THL)
   
 • OBS! Boka tid endast per telefon, om du har fyllt 65 år, och har tidigare haft sinustrombos dvs. ventrombos i hjärnan eller heparininducerad trombocytopeni (HIT). 
   
 • Förbered dig på att visa på vilken grund du hör till riskgruppen, som till exempel med ditt FPA-kort, ett läkarutlåtande eller en markering i patientdatasystemet (kan kontrolleras på plats i det elektroniska patientdatasystemet). 

Den medicinska riskgruppen 2

Fråga råd av enheten som vårdar din långtidssjukdom, om du inte vet om du hör till en riskgrupp

Grupp 2: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19

 • Astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
  bland annat hjärtsvikt, kranskärlssjukdom, ikemiska hjärtsjukdomar samt hjärt- och njurskador orsakade av blodtryckssjukdom
 • Stroke eller annan neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
  bland annat hjärninfarkt, hjärnblödnin, andningsförlamningspatienter, patienter med Parkinsons sjukdom, MS (multipel skleros) samt CP-syndrom och andra förlamningssyndrom som stör andningen.
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret 
  bland annat ankyloserande spondylit, ledgångsreumatism, ledinflammationer, ulcerös kolit, Crohns sjukdom och psoriasis, då patienten på grund av sjukdomen i fråga får oral behandling med glukokortikoider eller annan läkemedelsbehandling som försvagar immunförsvaret (cellgiftsbehandling, biologiska läkemedel och andra immunsuppressiva läkemedel). 
 • Svår kronisk leversjukdom
  bland annat leversvikt, leverfibros och levercirros.
 • Typ 1-diabetes (insulinbehandlad typ 1-diabetes)
 • Binjureinsufficiens
 • Diagnostiserad medelsvår eller svår sömnapnésjukdom
  Personen har medelsvår sömnapné när det förekommer över 15 andningsuppehåll eller andningsdämpningar i timmen.
  Personen har svår sömnapné när det förekommer över 30 andningsuppehåll eller andningsdämpningar i timmen.  
 • Psykossjukdom
  schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom samt personer som har ordinerats klotsapinmedicinering  för någon annan psykisk störning.
 • Sjuklig fetma (BMI minst 40) 
  Vänligen ange din övervikt när du bokar din vaccination. Det räcker att beräkna BMI. Räkna ut ditt BMI här.

Mer info om Riskgruppen 2: Vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom (THL)

Vaccinationerna i den medicinska riskgruppen 2 är avsedda för personer mellan 18 och 69 år. 

När räknas jag till 70-plussarna?

Tillhörigheten räknas enligt din födelsedag, inte födelseåret. Du flyttar över till 70-plussarna den dag då du fyller 70 år. Boosterdosen ges alltid med samma vaccin som du fick på första omgången. Linje 100 trafikerar till coronavaccinationerna

Vaccinationsstation är Åbo Mässcentrum 

 • Du kommer till Mässcentrum (adr. Mässfältsgatan 9) med buss eller med egen bil. För dig som kommer med egen bil finns det gott om avgiftsfria parkeringsplatser.
   
 • Busslinje 100 sköter trafiken till och från vaccinationscentralen vardagar  Linje 100 trafikerar till coronavaccinationerna

Vad bör jag veta när jag kommer till Mässcentrums vaccinationscentral?

 • Kom endast om du är helt frisk.
 • Håll avstånd och ha god handhygien.
 • Använd munskydd både när du kommer till Mässcentrum och under hela tiden du är på plats.
 • Förbered dig på att visa på vilken grund du hör till riskgruppen 2, som till exempel med ditt FPA-kort, ett läkarutlåtande eller en markering i patientdatasystemet (kan kontrolleras på plats i det elektroniska patientdatasystemet). 
 • Kom så nära din bokade tid som möjligt (du kommer in exakt 15 minuter före din vaccinationstid).
 • Ta med ditt FPA-kort.
 • Klä dig i en skjorta eller blus som är lätt att ta av.
 • Förbered dig på att vänta cirka 15 minuter på plats efter att du fått vaccinet.

Säkerhetsåtgärderna fortsätter efter vaccinationerna 

 • Efter vaccinationen får du en patientinstruktion med råd om hur du ska gå till väga efter att du har fått vaccinet. Där hittar du också information om vem du ska ta kontakt med om det uppstår problem. 
   
 • I samband med att du får den första dosen får du tid till följande vaccination.
   
 • Det är fortfarande viktigt att hålla avstånd, använda munskydd, vara noggrann med hand- och hosthygienen, söka sig till provtagning och följa övriga råd och rekommendationer för att hindra smittspridningen.