Kontaktuppgifter

Koordinering av Skansenprojektet, detaljplanering

Jukka Koskelainen

Tomter

Essi Korpela

Grönområden

Johanna Salmela

Dagvatten

Anna Räisänen

Gatuområden

Harry Jaakkola

 

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: