Kontaktuppgifter

Koordinering av Skansenprojektet, detaljplanering

Taina Riekkinen

6Aika-projektet i Skansen

Ann-Sofi Österberg

Tomter

Suvi Panschin

Grönområden

Johanna Salmela,

Dagvatten

Anna Räisänen

Gatuområden

Jarmo Koivisto

 

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: