Skansenprojektets samarbetspartner

Åbo Energi

I samarbete med Åbo Energi skapas smarta energilösningar för fjärrvärme, elnät, byggande och trafik i Skansenområdet.

Köpcentrum Skanssi

Det mångsidiga köpcentret erbjuder förutom en matbutik och flera affärer även en återvinningsplats och fyra laddplatser för elbilar. Laddningen är avgiftsfri. Dessutom har tillgängligheten för kunder med funktionsnedsättning beaktats i köpcentret.

Stadsdel/Område: