Område

Översikt

  • Området är bra tillgängligt med buss
  • Till området kommer nya offentliga och kommersiella tjänster
  • Raka, bekväma, trygga och tillgängliga vägar till köpcentret, busshållplatser, tjänster och vandringsleder

Fram till år 2030 kommer cirka 8 000 invånare att flytta till det nya området Skansen som förenar en grönskande miljö och nya tekniska lösningar. Det dubbelriktade fjärrvärmenätet som tas i bruk på området kommer veterligen att vara det enda av dess slag i hela världen. Den nya modellen kan senare tas i bruk även på andra områden eller vara en lösning på bostadsområden som genomgår stora ombyggnadsarbeten.

Ett gemensamt mål för regionprojektet i Skansen är att få invånarna att i större utsträckning än tidigare interagera med staden och byggnadsföretagen. Behoven hos de kommande invånarna, byggnadsföretagen, lokala disponenterna och andra intressenter kartläggs genom enkäter och utredningar. Områdets högskolor har deltagit i såväl planläggningen som energiplaneringen.

Skansen är 85 hektar stort och terrängen är växlande, med grusås, skogbevuxna backar och åkeröppningar. För närvarande finns friluftsrutter, byggnader och köpcentrumet Skanssi på området.

Det centrala målet för planeringen är miljövänlighet

Målet med planeringen av området är att hitta lösningar som minskar energiförbrukningen och koldioxidutsläppen effektivt i jämförelse med det sedvanliga byggandet.

  • Ekologiska lösningar beaktas i planeringen av konstruktionerna, byggandet och användningen av byggnaderna
  • På området betonas kollektivtrafik, cykling och promenerande
  • Användningen av förnybara energikällor stöds
  • På bostadsområdet finns mångsidiga tjänster, funktioner och byggnads- och ägarformer
  • Behandlingen av dagvattnet utvecklas så att områdets rekreations- och naturvärden berikas
  • Alla planeringslösningar syftas att göras på ett kostnadseffektivt sätt med hänsyn till lösningarnas livscykelkostnader

Skansen är någonting helt nytt

Den nya stadsdelen Skansen är ett idealiskt område för dem som uppskattar ekologiskt boende, möjligheten att ta sig fram med enkelhet och ett brett tjänsteutbud.

Stadsdel/Område: