Service på området

Översikt

  • Området är bra tillgängligt med buss
  • Till området kommer nya offentliga och kommersiella tjänster
  • Raka, bekväma, trygga och tillgängliga vägar till köpcentret, busshållplatser, tjänster och vandringsleder

Köpcentrum Skanssi

Samservicekontoret Monitori

Samservicekontoret Monitori är ett gemensamt servicekontor för Åbo stad, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, polisen, FPA, magistraten och Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet. Monitori finns på andra våningen i köpcentrumet Skanssi.

Trafik

Skansen ligger cirka 4 km från såväl Åbo centrum som S:t Karins centrum, på gränsen mellan kommunerna. Området har goda trafikförbindelser till Åbo centrum och motorvägen till Helsingfors. Det går behändigt att ta sig med buss till Åbo och S:t Karins samt Kuppis station.

Skolor och dagvårdstjänster

Behovet av skol- och dagvårdstjänster på området bedöms och planeras medan byggandet fortskrider.

Friluftsaktiviteter och motion

Skansen är ett utmärkt område för frilufts- och motionsvänner. En populär friluftsrutt går genom området. Längs med den kan man röra sig mot väst genom Katrinedal till Ispois motionsbana och Luolavuori. Rutten mot öst förgrenar sig i stadens riktning ända fram till Lehmusvalkama och via Laustis motionsbana fram till centralidrottsplanen i S:t Karins. Behovet för närmotion och en idrottsplan kommer att beaktas på park- och grönområdena i Skansen.

Energi- och avfallslösningar

En betydande del av byggnadernas elektricitet och varmvatten kan produceras med hjälp av solpaneler.

Intelligent nät kan användas på området för att förbättra elförbrukningens effektivitet, sänka kostnader och främja en heltäckande förbrukning enligt hållbar utveckling. Genom att följa med den dagliga energiförbrukningen och uppmuntra invånarna att använda transportmedel med låga utsläpp kan vi effektivt minska områdets ekologiska fotavtryck.

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: