Ett torg för alla

Ett allt livligare och trivsammare centrum

Torgkaffe. Gratiskonserter. Föreställningar. Popup-butiker. Skridskobana. Julby. Uteserveringar. Lekplatser. Underjordisk parkering. Det och mycket mer är det nya Salutorget i Åbo!

Målet med förnyelsen av Salutorget är att göra Åbo centrum mer levande, förbättra trivseln, öka handeln på området samt skapa helt nya användningsmöjligheter för det offentliga rummet. Efter förnyelsen kommer Åbo att ha det ståtligaste stadscentrumet att promenera, cykla och vistas i.

Nytt och underbart

Det nya Salutorget omvandlas till en miljö som samlar och förenar stadsinvånare i alla åldrar, som har bänkar, träd, trappor att sitta på, en evenemangsscen, konst, lekplatser, en skridskobana, kiosker och skyddstak. Torgbyggnaderna förnyas, och kommer att inhysa bland annat popup-butiker och utställningslokaler. Olika samlingsplatser, inomhuslokaler och konstruktioner lockar såväl familjens yngsta som tonåringar och seniorer.

På området kan man genomföra olika kultur-, vetenskaps- och konstevenemang året runt. På sommaren arrangeras föreställningar och gratiskonserter, medan man på hösten med hjälp av en växlande belysning kan omvandla torget till en stor, offentlig konstinstallation. På vintern kan stadsinvånarna åka skridskor på torgets skridskobana och inhämta julstämning i den mysiga julbyn i december.

Lätt att nå, trevlig att vistas i

Salutorget förnyas för att kunna svara mot nutidens krav och med respekt för traditioner. De nuvarande torgstenarna kommer att staplas på nytt och den nya, jämna ytan kommer att vara lättframkomlig för exempelvis äldre. På torget och busshållplatserna monteras även taktila plattor som hjälper synskadade. Tack vare gatuvärmen är det trevligt att vistas på torget även under vinterns halka. Dessutom omstruktureras torghandeln enligt de viktigaste gångbanorna, och sittplatser med rygg- och armstöd läggs till på området.

Bilder

Video:

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: