Försäljningsplatser och öppettider

Mot en rikare matkultur

Den traditionella torghandeln är viktig för Åboborna och kommer fortsättningsvis att pågå på Salutorget – även under förnyelsen. Det lönar sig alltså att komma på kaffe, köpa grönsaker och besöka julmarknaden precis som tidigare.

Färska frukter och grönsaker samt ett lysande blomsterhav lockar förbipasserande. Till det mångsidiga och högklassiga utbudet hör även färsk fisk, kläder och handarbeten. Gör en avstickare till torget, ta en torgkaffe eller njut av stämningen.

Torgets öppettider:

Salutorget betjänar:

  • måndag–fredag kl. 7.00–18.00
  • på lördagar kl. 7.00–15.00
  • på midsommar- och nyårsafton kl. 7.00–13.00
  • på julafton kl. 7.00–12.00

Mer information om hyrning av försäljningsplatser och torgövervakarnas kontaktuppgifter.
 

Vad kommer salutorget att erbjuda i framtiden?

Salutorget i Åbo är en populär handels- och mötesplats. Något nytt i det mångsidiga och högklassiga utbudet önskas dock. Målet med förnyelsen av Salutorget är att ge liv åt Åbo centrum, förbättra trivseln, öka handeln på området samt skapa helt nya användningsmöjligheter för det offentliga rummet.

Ett välplanerat torg stöder den lokala matkulturen i Farmer’s Market-anda. Som förebild fungerar saluhallens lyckade förnyelse som blev färdig 2013. Europeisk kaféstämning och en rik matkultur önskas även till Salutorget. På det här sättet skulle nya fenomen, såsom evenemang under Restaurangdagen, få en egen plats på stadens mest centrala ställe.

Salutorgets försäljningsställen omplaceras, och grupperingarna organiseras med beaktande av de nya färdvägarna. I samband med förnyelsen lyfts omständigheterna för torghandeln och kaféerna på en helt ny nivå när kall- och lagerutrymmen placeras under torgplanet. Även torgbyggnaderna förnyas, och kommer att inhysa serviceställen, popup-butiker, kaféer, matstånd, restauranger och lokaler för allmänheten.

Stadsdel/Område: