Fotgängare och cyklister

Finlands ståtligaste promenad- och cyklingscentrum

När bilarna styrs bort från torgets närhet får Åboborna säkra och enhetliga cykelbanor i centrum. Dessutom reserveras det gott om utrymme för cykelparkering.

De mest anmärkningsvärda ändringarna i jämförelse med nuläget är omvandlingen av Universitetsgatan till en gågata invid torget samt förbudet av genomfart med motorfordon förutom taxi- och underhållstrafik på Köpmansgatan på avsnittet mellan Mariegatan och Eriksgatan. Hastighetsbegränsningarna på det promenadbetonade centrumområdet minskas.

Se de precisa gatuplanerna nedan.

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: