Auragatan reserveras för kollektivtrafik

Auragatan kommer att få en viktigare roll än tidigare som kollektivtrafikrutt.  Från Mariegatan söderut tillåts endast busstrafik och körning till fastigheterna. Körbanan blir smalare än tidigare, och det frigjorda utrymmet tillägnas fotgängare och cyklister. Cykelleden på östra sidan av gatan förenar Trädgårdsgatan och Salutorget med varandra. Längs vägen placeras en ny hållplats för charterbussar, men invid torget förblir hållplatsarrangemangen nästan oförändrade.

Video

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: