Cykling på Universitetsgatan

På båda sidorna av Universitetsgatan byggs cykelfiler. Biltrafiken styrs längs Universitetsgatan in i den underjordiska parkeringen som byggs under Salutorget. Vid torget omvandlas Universitetsgatan till en gågata och på gatan planteras träd.

Bilder

Video

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: