Eriksgatan blir säkrare

Mellan Aningaisgatan och Köpmansgatan minskar antalet körfiler. Detta möjliggör kortare övergångsställen, bredare trottoarer och nya trädplanteringar som förbättrar trivseln i gaturummet. Särskilt vid torget blir väntplatserna bredare på busshållplatserna. Det blir lättare att röra sig från hållplatserna till torget när det byggs ett nytt övergångsställe på gatan.

Video

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: