Köpmansgatan blir en gårdsgata

Köpmansgatan omvandlas till en gårdsgata och en säker cykelbana till åstranden. Trafiken lugnas betydligt när körhastigheten sänks och antalet bilar på gatorna blir färre. Ett smalare körfält än tidigare möjliggör bredare gångbanor för fotgängare, terrasser och butikernas utomhusförsäljning. Vid torget får Köpmansgatan endast användas av taxi- och underhållstrafik samt cyklister. Vid biblioteket görs gatan om till en mångsidigt användbar öppning där endast underhållstrafik och trafik till tomterna tillåts. På öppningen koncentreras cykelparkeringen, och där kan även utomhusförsäljning, lekställningar och terrasser placeras.

Bilder

Video

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: