Salutorgets underjordiska parkering

Vad vill du ha?

Vill du ha ett lugnare centrum som tillägnats fotgängare? Ett säkert cyklingscentrum? Ett levande stadskulturcentrum? Ett mångsidigt handelscentrum? Dessa blir verklighet endast om vi bygger den underjordiska parkeringen vid Salutorget.

Salutorgets underjordiska parkering är en del av förnyelsen av centrum. För att Åbo ska få Finlands ståtligaste stadscentrum att promenera, cykla och vistas i ska biltrafiken kring torget styras under jorden. Salutorgets förnyelse kan inte genomföras utan den underjordiska parkeringen.

En parkering för cirka 600–800 bilplatser kan byggas i enlighet med detaljplanen på två våningar under torget. När cirka 200 parkeringsplatser vid vägen tas bort från torgområdet, frigörs alltmer utrymme för fotgängare och cyklister i centrum.

I samband med den underjordiska parkeringen byggs fyra hiss- och trappförbindelser till Salutorget. Dessutom kommer fem underjordiska gångförbindelser att leda direkt till fastigheterna runt torget.

 Turun Toriparkki Oy har grundats för att främja och genomföra parkeringsprojektet. Bolaget har grundats av en grupp företagare och fastighetsägare i närheten av Salutorget.

Video

Stadsdel/Område: