Information om projektet

Ful i dagsljus, skrämmande i mörker

De platser man satsat på är Åbos stolthet. Nu är det Salutorgets tur. Torget och dess omgivning ska göras om till en levande mittpunkt av staden och bli fotgängarnas och cyklisternas plats. Detta kräver en serie förnyelser som anknyter till varandra och som alla står till tjänst för besökarna i centrum.

Målet med förnyelsen av Salutorget är att göra Åbo centrum mer levande, förbättra trivseln, öka kommersen på området samt skapa helt nya användningsmöjligheter för det offentliga rummet. Efter förnyelsen kommer Åbo att ha det ståtligaste stadscentrumet att promenera, cykla och vistas i. När bilarna styrs till den underjordiska parkeringen, får Åboborna säkra och enhetliga cykelbanor till centrum.

Finlands äldsta kulturstad är 787 år gammal. Det bästa ligger ännu framför oss. På denna webbplats berättas om besluten om det nya Salutorget. På denna webbplats berättar vi om besluten om det nya Salutorget. Material om förnyelsen, såsom utredningar och visualiseringar, kommer även att finnas här. Här hittar du även en video som presenterar det nya Salutorget samt svar på vanliga frågor.

Stadsdel/Område: